UPPER PLATEN STUCK

Skjermen viser «UPPER PLATEN STUCK» (Øvre stekeplate sitter fast).

Taylor logo

Taylor grill C844

Skjermen viser «UPPER PLATEN

STUCK» (Øvre stekeplate sitter

fast).

Lagrene på armen er skitne. Ta kontakt med en servicetekniker
Feil på luftsylinderen. Skift ut luftsylinderen.
Tette luftledninger til sylindrene. Ta kontakt med en servicetekniker