øverste Platen vill ikke oppholde i standbytid ,men vil oppholde in kokt posisjon

øverste Platen vill ikke oppholde i standbytid ,men vil oppholde in kokt posisjon

Tyalor logo

Taylor C844

Feil tilKoblling Repairer tilKoblling
Feil bruker av standby knapp
Trykk den standby knapp innen 5 sekunder av lav den platen inn i kokt posisjon .