Som arbeidsgiver

Som arbeidsgiver

Vi ønsker å være den beste arbeidsgiveren i markedet. Det blir vi ved å ha den beste kompetansen, ha de beste kundene, de beste produktene og yte den beste servicen! Vi er nå et engasjert team på rundt 30 medarbeidere.

Vi tror at løpende opplæring, personlig tilbakemeldinger og anerkjennelse av hver eneste medarbeider er med på å skape en arbeidsplass hvor du kan utfolde deg og yte en meningsfull innsats.

Vi ønsker å ha den beste kompetansen i markedet! For å oppnå dette rekrutterer vi mennesker med ulik bakgrunn, erfaring, kultur og verdier. Vi tror at et mangfoldig sammensatt team kan yte bedre enn et homogent team. Vi tror at utvikling av ideer og løsninger er bedre når vi har forskjellig bakgrunn og erfaring.

Vi vil gi alle en lik sjanse for ansettelse, utvikling og forfremmelse. Vi tar sterk avstand fra rasisme og mobbing. Vi har allerede et ti-talls antall nasjoner representert hos oss. Mangfold handler om mer enn etnisitet. Hos oss er det en selvfølgelighet at du får like muligheter uavhengig av rase, legning, religion, politisk syn, alder, og kjønn.  Vi kan tilrettelegge for individuelle behov.

Noe av det som er med på å forme FFS sitt gode arbeidsmiljø er at vi aksepterer og setter pris på vårt varierte mangfold. Vi ser at nye vennskap utvikles på jobb, og at samholdet blant medarbeiderne er sterkt. Vi har medarbeidere som hjelper og støtter hverandre!

Vårt arbeidsmiljø

I FFS har vi et veldig godt arbeidsmiljø. Vårt gode arbeidsmiljø bygger på tillit, åpenhet, kollegialt vennskap, felles aktiviteter, god kommunikasjon og ryddige arbeidsforhold. Her er våre viktigste mål for arbeidsdagen;

 • Smil så mye som mulig – smil er smittende!
 • Tenk positivt og tenk at denne dagen skal bli fin
 • Gjør hverandre gode
 • Kjenn litt på stoltheten av å ha en så fin arbeidsplass
 • Si hei til hverandre og snakk med hverandre – vis interesse
 • Gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger
 • Planlegg dagen og utfør arbeidsoppgavene, og gi deg selv et klapp på skulderen for bra gjennomføring

Hvis du synes at dette er viktige mål og du ønsker å bli en del av vår gode arbeidsmiljø, kan du ta kontakt med oss for å sjekke ut mulighetene. Noen lurer på hva lønnen er… , men dette er avhengig av hvem du er og hva du kan bidra med. Her er en pekepinn:

 • Konkurransedyktig lønn
 • Flexitidsordning
 • Gode arbeidstids- og overtidsordninger
 • 5 uker ferie
 • God bilordning (for aktuelle stillinger)
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger