PROBE OPEN” (sonden åpen).

Den midterste varmesonen og en av varmesonene på siden blir ikke varme. Kontrollpanelet viser meldingen

Taylor logo

Taylor grill c844

Den midterste varmesonen og

en av varmesonene på siden blir

ikke varme. Kontrollpanelet viser

meldingen “PROBE OPEN”

(sonden åpen).

Feil på termokoplingen. Ta kontakt med en servicetekniker..
Feil på motorens kontrollpanel Ta kontakt med en servicetekniker