PROBE FAILURE

Midten og den ene siden av grillen blir ikke varm.Kontrollpanelet viser meldingen “PROBE FAILURE” (feil på temperaturføler)

Tyalor logo

Taylor grill C844

 

PROBLEM MULIG ÅRSAK LØSNING

Midten og den ene siden av stekebordet blir ikke varme. Kontrollpanelet viser meldingen “PROBE FAILURE” (sondesvikt)

En strømforbindelse er ikke tilkoplet. Sjekk støpsel til grill.
Sikring til grill er utløst. kontroller sikring
Kontaktoren er defekt. Ta kontakt med en servicetekniker.
Varmeelementet er defekt. Ta kontakt med en servicetekniker.
Feil på sikkerhets termostat Ta kontakt med en servicetekniker.
Feil på halvlederreleet. Ta kontakt med en servicetekniker.