Personopplysninger ved Rekruttering

Behandling av personopplysninger ved rekruttering

Personopplysningsregelverket regulerer hvilke personopplysninger om søker som kan behandles, og hvordan disse skal behandles.

 

Søknadsmottaker kan behandle de personopplysningene som er nødvendige for å vurdere om kandidaten er egnet til å fylle stillingen – slik stillingen er definert i utlysningsteksten. Hos oss kan følgende personopplysninger være nødvendige:

  • kontaktinformasjon
  • søknadstekst
  • CV
  • vitnemål
  • kursbevis/sertifikater
  • referanser

Innsyn i personlige opplysninger

Daglig leder, avdelingsledere, en relevant fagperson og evt. konsulent fra innleid konsulentfirma vil ha innsyn i opplysningene som sendes inn av søker. Opplysningene brukes kun i rekrutteringssammeheng.

 

Lagring av personopplysninger fra søknads- og ansettelsesprosessen?

Frem til stillingen er besatt, kan FFS fritt lagre opplysningene om søker. Når stillingen er besatt, vil vi kritisk gå igjennom opplysningene og vurdere hva som er nødvendig å beholde om den ansatte.

Hvis rekrutteringsprosessen ikke fører frem til ansettelse, må vil vi som utgangspunkt slette alle personopplysningene som er innkommet i prosessen. Et unntak fra dette er hvor søker har samtykket til at opplysningene oppbevares med tanke på senere ledige stillinger i virksomheten. Samtykket vil da også omfatte hvor lenge opplysningene lagres før de slettes.