PD

Produktdør av: Dør foran frysekammer er ikke ordentlig skrudd til.

Tyalor logo

Taylor Shake Maskin

Skruer er ikke skrudd till eller magnet kontakt er defekt Skru till dørskruer ordentlig. Ring service hvis dette ikke hjelper.