Historien vår

Historien vår

Fast Food Service Norge AS (FFS)

Fast Food Service Norge as (FFS) er et innovativt selskap som ble etablert oktober 1999.
Siden oppstarten har selskapet vokst jevnt og trutt, og er nå en betydelig leverandør i storkjøkkenmarkedet ,hvor vi har et spesielt fokus mot kjeder.

Målsettingen er å være den foretrukne leverandør i Norge av produkter, løsninger og tjenester i de markedene vi er representert ;gjennom å inneha best kompetanse, levere de beste produktene og yte den beste servicen. For å kunne oppnå målet om å yte den beste og mest profesjonelle service, legger vi stor vekt på å bruke tilgjengelig teknologi.