FFS/ Rustfritt Stål

FFS/ Rustfritt Stål

Alle kjøkken behøver rustfritt utstyr i en eller annen form. Det være seg benker, kummer, vasker, hyller, skuffer, skap, ulike vogner, trillebord eller traller.

ffslogoweb

Til sammen har vi som jobber i FFS flere årtier med erfaring.«Vi har levert alt». Fra de aller minste til de aller største.Vi samarbeider tett med flere leverandører.Fra store utenlandske aktører som tilbyr og produserer standardiserte,masseproduserte løsninger,til Norske lokale kvalitets produsenter som «sammen med oss legger hele sjela si i» å etterkomme kundenes ønsker.Blant våre internasjonale leverandører nevner vi spesielt Franke Food Service Europe i Tyskland.Vi fungerer som Franke`s forlengede arm i Norge, med utgangspunkt i å hjelpe de store kjedene, med produktene de har bestemt seg for å bruke.I Norge har vi mange flinke leverandører, men trekker frem Nicro i Skien som en av favorittene.Sammen med våre leverandører, forsøker vi å etterleve en enkel regel for rustfritt:

«Vi skal levere det kunden vil ha. Når kunden vil ha det. Alltid.»

nicro-logo_80px

Ta kontakt med oss:

Lars Harald Andressen

smak2014-4 smak2014-2 butikk-3 benker-3 benker-2 benker-1