HPCO COMPRESSOR

Skru av maskinen og vent i 5 minutter. Start maskinen igjen

Tyalor logo

Taylor shake maskin

Mulige årsaker Tiltak
Tette filter Ta ut filter eventuelt side deksler og kontroller at filter og kondensator er ren
Lufting rundt maskin Sjekk at det er 15 cm klaring rundt maskin
Vifte Sjekk om du hører vifte starter hvis ikke, ring service
Blokkering i kjølesystem Ring service