GLYCOL THERMISTOR BAD –

Skru maskinen av, ring service

Tyalor logo

Taylor Shake Maskin

Mulige årsaker Tiltak
Temperatur føler for Glykol krets virker ikke Ring service