GDPR & Cookies

Om personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Fast Food Service Norge AS samler inn og bruker personopplysninger når du besøker våre nettsider, er kunde av oss eller på annen måte er i kontakt med oss. Fast Food Service Norge AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene som blir behandlet på disse nettstedene og når det er vi som bestemmer formål og hjelpemidler for behandlingen.

Våre retningslinjer for personvern gjelder for nettstedene https://ffs.no/og nettbutikken for registrerte kunder https://ffsnorge.smart-qr.com/

I tillegg gjelder personvernerklæringen for nyhetsbrev og andre kommunikasjonskanaler (herunder sosiale media).I denne personvernerklæringen kan du lese om hva vi gjør for å ivareta din sikkerhet rundt dine personopplysninger. Vær oppmerksom på at nettsiden benytter Cookies, les mer om det her.

Personvernerklæringen gjelder ikke tredjeparters behandling av personopplysninger. Tredjeparter som vi samarbeider med har egne personvernerklæringer og egen praksis som de selv er hovedansvarlige for.

Våre nettsider

Når du besøker en av våre nettsider samler vi og vår underleverandør av nettsiden (Idium AS) inn og lagrer informasjon om brukeratferd. Dette omfatter opplysninger om din IP-adresse, nettleser, lokasjon, nettleverandør, operativsystem, tid brukt på siden, hvilket nettsted du kommer fra og nettaktivitet på våre nettsider. Formålet med behandlingsaktivitetene er å optimalisere våre nettsider ovenfor våre besøkende samt utføre analyser av trender og mønstre ved bruken av nettsidene. Anonymiserte opplysninger som ikke kan knyttes til deg vil kunne bli brukt og beholdt for statistiske og analytiske formål.

 

 1. Behandlingsansvarlig
  Daglig leder er ansvarlig for behandling av alle personopplysninger som registreres på nettstedet www.ffs.no

 

 1. Formålet ved innsamlingen
  For å kunne presentere informasjon, produkter og tjenester til kunder og andre interessenter.

 

 1. Rettslig grunnlag
  Det rettslige grunnlaget er vår berettigede interesse i å tilpasse vår nettsider og tjenester til brukernes antatte behov. Se også Personopplysningsloven §8.

 

 1. Hvilke personopplysninger behandles? 
  Vi registrerer ikke personopplysninger når du besøker nettsiden ffs.no (se informasjon om bruk av cookies). Når du oppretter en kundeprofil i nettbutikken, eller legger inn informasjon i et kontaktskjema, bruker vi bare de personopplysningene fra deg som er nødvendige for at vi skal utføre de avtalte forpliktelsene vi har overfor deg. Mangel på innsendelse av nødvendige personopplysninger kan føre til at vi ikke er i stand til å tilby deg forespurte produkter eller tjenester.

Personopplysningene vi innhenter er knyttet til vanlige bedriftskundeforhold og utsendelse av nyhetsbrev. Dette er begrenset til navn på kontaktperson, bedriftsadresse og telefonnummer, e-postadresse og betalingsinformasjon. Hensikten med innhenting av personopplysninger inkluderer for eksempel salg i netthandel, levering av varer og kommunikasjon i forbindelse med produkter og tjenester vi tilbyr.

Vi innhenter opplysninger om hvilke spesifikke sider du besøker hos oss. Slike data identifiseres kun av unike ID-numre, og er ikke knyttet til andre personopplysninger med mindre det gis tillatelse til dette.

Det rettslige grunnlaget for nyhetsbrev og elektronisk markedsføring er enten at det foreligger et eksisterende kundeforhold og du ikke har reservert deg mot å motta våre henvendelser.

 

 1. Analyse

Personopplysninger i analytiske datasett vil alltid bli slettet etter analysen er gjennomført. Formålet med slike analyser er å evaluere samt forbedre vår informasjonsflyt, markedsføring og tjenester.

 

 1. Hvor hentes opplysningene fra?
  I første omgang registrerer kundene sine opplysninger selv ved kjøp av varer. I tillegg samles det inn navn/e-postadresser i ulike kampanjer for registrering i nyhetsbrevliste.

 

 1. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
  Det er frivillig å gi fra seg opplysningene.

 

 1. Underleverandører og samarbeidspartnere

Fast Food Service Norge AS benytter seg av underleverandører (databehandlere) for innsamling, lagring og informasjonshåndtering. Disse underleverandørene behandler data på våre vegne i henhold til databehandler og våre instrukser, og i henhold til norsk og europeisk personvernlovgivning. I tilfeller hvor vi har uttrykkelig samtykke fra deg vil vi kunne dele personopplysninger med samarbeidspartnere og andre tredjeparter for markedsføringsformål. Skulle det oppstå en hendelse hvor vi trenger ditt uttrykkelige samtykke vil vi kunne kontakte deg ved hjelp av kontaktinformasjonen vi har fått fra deg.
Liste over våre underleverandører og samarbeidspartnere:

 • Idium AS
 • Garnes Data
 • Qicode Norway

 

 

 1. Utleveres opplysningene til tredjeparter?
  Dine persondata kan bli brukt til andre formål eller oppgitt til en tredjepart når det er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Vi kan for eksempel bruke en leverandør til å utføre tekniske tjenester, systemtesting, markedsføringstjenester eller andre tjenester på vegne av oss, og dele opplysningene dine med tjenesteleverandøren.

Vi må oppgi dine personopplysninger når det er pålagt ved lov eller når det er nødvendig for å beskytte rettighetene eller sikkerheten til selskapet, de ansatte, kundene eller allmennheten. Vi kan for eksempel offentliggjøre spesifikke personopplysninger til myndighetene av sikkerhetshensyn. I tillegg kan vi offentliggjøre personopplysninger for å etterforske antatte ulovlige aktiviteter.

Ingen opplysninger selges videre til tredjepart.

 

 1. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
  Opplysningene oppbevares på ffs sine servere i Norgeog kan slettes på forespørsel

Lovgivningen gir deg rettigheter til å se hvilke personopplysninger vi har om deg. Du kan få innsyn i personopplysninger som er lagret på bedriftsprofilen. Du kan be om innsyn i alle opplysninger vi har lagret ved å ta kontakt med oss på post@ffs.no

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle formålene til hvorfor opplysninger ble innhentet, utenom der vi er juridisk forpliktet til å lagre slike opplysninger. Vi sletter også unødvendige personopplysninger rutinemessig, når selskapet ikke lenger har behov for dem.

Vi benytter ulike former for sikkerhetsteknologi for å beskytte tilgangen til dine personopplysninger. Vi lagrer personopplysningene du oppgir på en server med begrenset tilgang, på sikkerhetsovervåkede steder.

 

 1. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?
  FFS forholder seg til norsk lov, også Personopplysningsloven.

 

 1. Hvordan sikres opplysningene?
  Opplysningene er sikret med innlogging med passord.

 

 1. Kontaktinformasjon
  Ved spørsmål om sletting eller andre spørsmål om hva som blir registrert og lagret om den enkelte kunde, send en e-post på post@ffs.no

 

 1. Om samtykke

Vi innhenter ditt samtykke for tillatelse til å sende ut nyhetsbrev.

Hvis du ønsker å avslutte mottak av nyhetsbrev, må du følge trinnene om opphør av abonnement som er presentert i kommunikasjonen du mottar fra oss. Hvis du ikke lenger ønsker at tredjeparter behandler personopplysningene dine, kan dette føre til at vi ikke lenger kan tilby deg tjenester du har bedt om.

 

 1. Hvordan behandler vi din registrerte bedriftsprofil?

Vi har behov for din hjelp for å holde personopplysningene dine komplette og oppdaterte til enhver tid. Dersom du har opprettet en bedriftsprofil på ffs sin nettbutikk kan du endre personopplysninger som er lagret på «Din profil». Du blir bedt om å oppgi et brukernavn og passord før du får tilgang til disse opplysningene. Sørg for at disse opplysningen er oppdatert til enhver tid ettersom disse opplysningene kan være nødvendig ved bestilling av varer. Når du sender oss en e-post, abonnerer på nyhetsbrev eller bruker kontaktskjema av andre årsaker, beholder vi e-postadressen din for å svare på din henvendelse

 

Informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av informasjonskapsler (cookies) når du besøker våre nettsider. Informasjonskapsler, også omtalt som cookies, er tekstfiler som lastes ned og lagres på enheten din når du besøker nettsiden. Vi benytter informasjonskapsler for autentiseringsformål slik at du ikke trenger å identifisere deg hver gang du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler benyttes også for brukerstatistikk, for å tilpasse nettsidene ovenfor våre besøkende samt for å huske besøkendes brukerpreferanser. Vi benytter også informasjonskapsler for å forbedre funksjonaliteten til nettsidene. Dette gjør vi ved å lagre informasjon som reduserer fremtidig nedlastningstid og annen informasjon som kan benyttes til å forbedre brukeropplevelsen. Vi bruker dessuten informasjonskapsler for markedsføringsformål. Informasjonskapslene vil kunne brukes til å rette relevante annonsebudskap mot deg på andre nettsteder og digitale plattformer. Du kan via innstillingene i nettleseren hindre at nettleseren lagrer informasjonskapsler samt slette informasjonskapsler. En veiledning på hvordan administrere informasjonskapsler i de vanligste nettleserne finner du her. Vær oppmerksom på at slik sletting og hindring av bruk av informasjonskapsler kan medføre redusert funksjonalitet på denne og andre nettsider.

 

Slik kan du unngå cookies

Hvis du ikke ønsker å akseptere cookies kan din nettleser stilles inn slik at du automatisk unngår å lagre cookies eller informeres hver gang en webside ønsker å lagre en cookie. Via nettleseren kan også tidligere lagrede cookies slettes. Se nettleserens hjelpesider for mer informasjon om dette. Du kan også slette cookies manuelt fra din harddisk når som helst. Velger du å ikke akseptere cookies kan visse funksjoner fortsatt benyttes, men funksjonaliteten vil begrenses.

 

Dine rettigheter

I henhold til norsk personvernlovgivning her du en rekke rettigheter knyttet til personopplysninger som gjelder deg. Som registrert har du i utgangpunktet følgende rettigheter:

 • Rett til innsyn – du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg og til å motta en kopi av personopplysningene.
 • Rett til retting – du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert eller fjernet.
 • Rett til sletting – du har med visse unntak rett til å få slettet personopplysninger vi har lagret om deg.
 • Rett til å kalle tilbake samtykke – du rett til å kalle tilbake et samtykke du har gitt til oss som vi har innhentet for behandling av personopplysninger som krever samtykke. Du har også rett til enhver tid til å protestere mot at personopplysninger behandles med henblikk på direkte markedsføring.
 • Rett til dataportabilitet – du har rett til å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et maskinlesbart format og til å overlevere disse til en annen tjenesteleverandør.
 • Rett til å klage – du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg likevel til å henvende deg til oss først.

Disse rettighetene kan være begrenset i visse situasjoner, som for eksempel hvis vi er lovpålagt å behandle personopplysningene.

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan, uten forvarsel, endre eller oppdatere denne personvernerklæringen. Den siste versjonen vil gjøres tilgjengelig på denne adressen. Ved vesentlige endringer vil vi legge ut en melding på nettstedet og/eller informere deg i andre kanaler.(Denne personvernerklæringen er ment som et eksempel og et hjelpemiddel til utforming)