“E-41”, “E-46”

Programmeringsfeil

Henny Penny Logo

LVE 200

Slå av bryteren (OFF), slå den på igjen (ON); hvis displayet viser en av disse feilkodene, initialiser kontrollene på nytt; hvis feilkoden vedvarer, skift ut kontrollkretskortet