Øvre Platen Stuck

hvis kontrolleren ikke registrerer one låsen innen 2 eller 4 sekunder etter et fosøk åpne platen er gjort .vil medingen ØVRE Platen stuck" vises på displayet. Hvis du vil avbryte denne alarmen, må enheten være slått ned, eller låsen bryteren må åpnes.

Tyalor logo

Taylor C844

hvis kontroller ikke registrerer en låsen innen 2 eller 4 sekunder etter et fosøk åpne platen er gjort .vil medingen ØVRE Platen stuck» vises på displayet. Hvis du vil avbryte denne alarmen, må enheten være slått ned, eller låsen bryteren må åpnes.