TX0137

Maskin er tom for melk

  1. Fyll opp med melk
  2. Kontroller at nivåføler er går helt til bunnen av beholderen
  3. nivå sensorer er defekt