TX0125

Vannmangel til maskinen

Thermoplan logo

Flowmeter beveger seg ikke
Det mangler vantrykk, eller det er defekt flowmeter.

1. Sjekk at maskinen får tilført vann

2. Tøm grutskuffeb

3. Utfør en rense prosedyre

4. Bestill service