TX0119

Kaffebønnen blir kvernet for fint eller mengde kaffe er for mye

Thermoplan logo

Flowmeter beveger seg ikke
Juster malingsgraden på kafffen, sjekk at maskinen har vann. Bestill service hvis dette ikke hjelper.