TX0115

Flowmeter registrerer ikke gjennomstrømning

Thermoplan logo

Flowmeter beveger seg ikke
Flowmeter beveger seg ikke pga manglende gjennomstrømning.

1. Kontroller vanntilførsel

2. Tøm grutskuff

3. Utfør en renseprosedyre

4. Bestill service