TX0114

Høyre hopper er tom, fyll opp med kaffebønner

Skjermbilde 2017-05-09 18.10.32

  1. Hvis det er bønner i kammret, tøm ut kaffe bbønnen og sjekk for fremmed legmer blandt kaffebønnene