øverste plate vil ikke oppholde i den kokt eller standby posisjon .

øverste plate vil ikke oppholde i den kokt eller standby posisjon .

Tyalor logo

Taylor C844

Feil med processor Kontroll Bytte  processor Kontroll.
Feil med harness Kontroll Bytte Kontroll harness.
Temperaturen er tilstrekkelig til å tilfredsstille indikatoren LED. Vente til indikator  er grønn Wait until the indicator LED’s turn green.
Feil med  grensesnitt borde Bytte grensesnitt borde
Feil med latch  knapp Bytte latch knapp
Feil med latch solenoid Bytte latch solenoid.
Feil med pneumatisk system . finne lekke  og repairer .