Den platen ikke nivå automatisk .

Den platen ikke nivå automatisk .

Tyalor logo

Taylor C844

Defekt motor og kabler . Sjekk /bytte motor og kables .
Defekt motor grensesnitt borde. Sjekk /bytte motor grensesnitt borde.
lås seletøy forbindelse . Sjekk/repairer/bytte seletøy forbindelse .
Defekt hovedskjerm kontroll Sjekk /Bytte  hovedskjerm kontroll