The grill alone will not turn on when the fan interlock switch is in the ON position.

Grillen alene ikke slås på når viften sperrebryteren er i posisjon

Tyalor logo

Taylor C844

Feil med sikring Kontroll box . Bytte sikring .
Feil med fan interlock knapp Bytte Knapp