PROBE OPEN

Den midterste varmesonen og en av varmesonene på siden blir ikke varme. Kontrollpanelet viser meldingen “PROBE OPEN”

Tyalor logo

Taylor grill C844

PROBLEM MULIG ÅRSAK LØSNING
Den midterste varmesonen og en av varmesonene på siden blir ikke varme. Kontrollpanelet viser meldingen “PROBE OPEN” (sonden åpen).

En varmesone blir ikke varm. (Merk: Påvirker kun en varmesone.)

Feil på termokoplingen. Ta kontakt med en servicetekniker..
Feil på motorens kontrollpanel. Ta kontakt med en servicetekniker.
Feil på grensesnittkortet. Ta kontakt med en servicetekniker.
Feil på halvlederreleet. Ta kontakt med en servicetekniker.
Feil på kontroll-ledninger. Ta kontakt med en servicetekniker.
Feil på varmeelementet. Ta kontakt med en servicetekniker.