De brenner vil ikke lys på vise lesning ` ignition feil `

De brenner vil ikke lys på vise lesning ` ignition feil `

Tyalor logo

Taylor C844

Den rask koble gasslangen ikke er fullt engasjert. Re-engasjere hurtigkoplingen .
Den manual  slå av ventil er i av  posisjon . trykk på av posisjon
Den Gas regulars er justere feil . Trykk riktig gas pressure .
Luft er i gas hos inne . vente for 5 Minuter før teninging .
Den luft justere er feil . Justere luft strømme .
Den processor kontroll er feil . Bytte Kontroll .
Den Ignition gjenkjenning kontroll IDC er Feil . Bytte Kontroll .
Den Pressure trykk er feil . Bytte Pressure trykk.
Den flue restrictors er Åpene for bred Den  flue restrictors skal være åpne bare be  1/2” – 3/4” (13 – 19 mm).
Den gas  solenoid er feil . Bytte gas solenoid .
Den electrode er feil . Bytte  den electrode.
Den grensesnitt er feil  board is faulty. bytte den grensesesnitt