Brenner lys, men vil ikke fortsette å lyse

Brenner lys, men vil ikke fortsette å lyse

Tyalor logo

Taylor C844

Elektroden er defekt. bytte  ut elektroden. Rengjør og juster.
gas/ luft forholdet er feil juster luftspjeldet
Improper ground. Sjekk nedre forbindelser .
IDC er Feil shifte  IDC.
restrictors er åpne for bred Restrictors skal  være åpen kun 1/2 «- 3/4» (13 – 19 mm).
L1 Neutral er reversert på pådraget Reversert  L1 og  Neutral.
trykkbryter er feil . bytte trykkbryter .