Brenner lys er kult eller blir overophetet

Brenner lys er kult eller blir overophetet

Tyalor logo

Taylor C844

Grill er ute av kalibrering kalibrering av grill
Prosessoren Kontrollen er feil Bytte kontrollene .
The thermocouple or the thermocouple interface board is faulty. Replace the thermocouple or the thermocouple interface board.