Too hot

En av varmesonene har blitt for varm. (Displayet viser “TOO HOT” (for varmt)

Tyalor logo

Taylor grill C844

En av varmesonene har blitt for varm. (Displayet viser “TOO HOT” (for varm).) Feil på grensesnittkortet. Ta kontakt med en servicetekniker.
Feil på halvlederreleet. Ta kontakt med en servicetekniker.