Stekeplaten vil ikke auto-nivellere.

Stekeplaten vil ikke auto-nivellere.

Taylor logo

Taylor grill C844

Stekeplaten vil ikke auto-nivellere. Defekte motorer og ledninger. Ta kontakt med en servicetekniker
Defekt grensesnittkort for motor . Ta kontakt med en servicetekniker
Løse ledningsforbindelser. Ta kontakt med en servicetekniker
Defekt kontroller for hoveddisplay. Ta kontakt med en servicetekniker