«STANDBY» (Klarstilling), men vil holde seg i «COOK»

Den øvre stekeplaten vil ikke holde seg i «STANDBY» (Klarstilling),men vil holde seg i «COOK» (Steke-stilling).

Taylor logo

Taylor grill C844

Den øvre stekeplaten vil ikke holde

seg i «STANDBY» (Klarstilling),

men vil holde seg i «COOK»

(Steke-stilling).

Feil bruk av STANDBY-knappen. Trykk på STANDBY-knappen innen

fem sekunder etter at stekeplaten

er senket i «COOK» (Steke-stilling