Produktet er for lite, eller for mye, stekt.

Produktet er for lite, eller for mye, stekt.

Taylor logo

Taylor grill c844

Produktet er for lite, eller for mye,

stekt.

Den slipp-belagte duken er slitt. Skift ut den slipp-belagte duken.
Øvre stekeplate eller nedre grillflate

er ikke ren og/eller det har samlet

seg karbon.

Stengeprosedyrer må bli fulgt for å

gjøre øvre stekeplate og nedre

grillflate ordentlig rene, og for å

fjerne oppbygging av karbon.

Feil steketid. Nullstill prosessorkontrollen til

korrekt tid.

Feil temperatur. Sett prosessorkontrollen på riktig

innstilling.

Feil forhåndsinnstilt høyde på

åpning.

 

Varmesonen blir ikke varm. Ta kontakt med en servicetekniker