Produktet blir ikke jevnt stekt.

Produktet blir ikke jevnt stekt.

Taylor logo

Taylor grill C844

 

Produktet blir ikke jevnt stekt. Øvre stekeplate eller nedre grillflate

er ikke ren og/eller det har samlet

seg karbon.

Stengeprosedyrer må bli fulgt for å

gjøre øvre stekeplate og nedre

grillflate ordentlig rene, og for å

fjerne oppbygging av karbon

Den slipp-belagte duken er slitt. Skift ut den slipp-belagte duken.
Stekeplaten er ikke vannrett. Niveller stekeplaten på nytt.
Lufttrykket er ikke høyt nok. Ta kontakt med en servicetekniker
Feil forhåndsinnstilt høyde på

åpning.

Ta kontakt med en servicetekniker.