NO FAULT FOUND

Denne meldingen kommer opp etter at maskinen har kontrollert at det ikke er noen feil lenger

Taylor Logo

Taylor shake maskin