ML

MIKS LAVT Hvis det et ikke er fyllt på nok miks ( miks low lyser foran) vil ikke maskin starte pasturieseringen.

Tyalor logo

Taylor Shake Maskin

Manglende miks i kjølekammer (lampe lyser foran) Fyll på miks, til toppen av stålpåle i senter av kammer.