Merk: Påvirker kun en varmesone

En varmesone blir ikke varm.(Merk: Påvirker kun en varmesone.)

Taylor logo

Taylor Grill C844

 

En varmesone blir ikke varm.

(Merk: Påvirker kun en

varmesone.)

Feil på grensesnittkortet Ta kontakt med en servicetekniker
Feil på halvlederrelee Ta kontakt med en servicetekniker
Feil på kontroll-ledninger. Ta kontakt med en servicetekniker.
Feil på varmeelementet. Ta kontakt med en servicetekniker.
Feil på øvre grense–bryteren. Ta kontakt med en servicetekniker
Feil på halvlederreleet. Ta kontakt med en servicetekniker