(L/R) HPR>59F (15C)

Mikstemperaturen i venstre eller høyre kjølekammer er over 15 grader

Tyalor logo

Manglende kjøling eller problem med glykolkrets Vask maskin eller start en ny pasturiserings syklus