(L/R) BRL>59F (15C) –

Mikstemperaturen i venstre eller høyre frysekammer er over 15 grader

Tyalor logo

Taylor Shake Maskin

Manglende kjøling eller problem med glykolkrets Vask maskin eller start en ny pasturiserings syklus