(L/R) BRL>45F (7C) AFTER 1 HR

Miks temperaturen i venstre eller høyre frysekammer har vært høyere enn 7 grader i mer 1 time. Maskin vil kreve en pasturisering.

Tyalor logo

Taylor Shake Maskin

Manglende kjøling eller problem med glykolkrets Vask maskin eller start en ny pasturiserings syklus, Ring service