(L/R) BRL>41F (5C) AFTER PF –

Miks temperaturen i frysekammer har vært høyere enn 5 grader i mer enn 4 timer pga strømbrudd.

Tyalor logo

Strømbrudd Vask maskin eller start en ny pasturiserings syklus, Ring service