Lærlingordning

FFS er en godkjent lærlingbedrift. Høsten 2018 tok vi inn vår første lærling. Hvis du er interessert i å ta Fagbrev – Elektroreparatør kan du ta kontakt med oss for å sjekke ut mulighetene.

Det er mange fordeler med å starte som lærling:

 • Vi gir deg lønn under utdannelsen (tilsvarende 50% av vanlig lønn i en to-års periode)
 • Du jobber med dyktige og engasjerte serviceteknikere som har sterkt fokus på service og kvalitet
 • Vi gir deg en full opplæringsplan som dekker alle fagområdene som er påkrevet, samt teoretiske kurs
 • Utdanningsetaten tilbyr nødvendig veiledning og støtte gjennom hele læretiden
 • Du kan med stor sannsynlighet ansettes etter endt læretid og gjøre din videre karriere hos oss

Som lærebedrift kan vi love deg:

 • Et godt introduksjonsprogram (onboarding)
 • Et godt arbeids- og læringsmiljø
 • Et godt system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen
 • Vurderingssamtaler minst hvert halvår
 • Lønn som avtalt i lærekontrakten, og attraktive goder
 • Du vil bli meldt opp til fag- eller svenneprøve ved læretidens slutt