Illegal Burger tilbake på Løkka etter brann!

Illegal Burger tilbake på Løkka etter brann!

Illegal Burger tilbake på løkka etter brann!

Vi takker for å ha fått lov til å være med å levere kvalitetsutstyr også til nyåpningen av

Illegal Burger på Ryes Plass.

Vi ønsker dere all mulig lykke til videre i kampen om de mest kresne burgerekundene!