“E-4” Kontrollkortet er overopphetet!

“E-4” Kontrollkortet er overopphetet!

Slå av bryteren (OFF), slå den på igjen (ON); hvis displayet viser “E-4” er kontrollkretskortet for varmt; sjekk sjalusispjeldene på hver side av enheten for blokkering

 

 DISPLAY ÅRSAK RETTELSE
“E-4” Kontrollkortet er overopphetet Slå av bryteren (OFF), slå den på igjen (ON); hvis displayet viser “E-4” er kontrollkretskortet for varmt; sjekk sjalusispjeldene på hver side av enheten for blokkering
“E-5” Oljen er overopphetet Slå av bryteren (OFF), slå den på igjen (ON); hvis displayet viser “E-5” bør varmekretsløpene og temperatursonden sjekkes
“E-6A” Temperatursonden åpen Slå av bryteren (OFF), slå den på igjen (ON); hvis displayet viser “E-6A” bør temperatursonden sjekkes
“E-6B” Temperatursonde kortsluttet Slå av bryteren (OFF), slå den på igjen (ON); hvis displayet viser “E-6B” bør temperatursonden sjekkes
“E-10” Høy begrensning La varmeelementene avkjøle (15-20 minutter) og nullstill høy begrensning ved å trykke ned og slippe hevet side på bryteren til fatet som ikke er i drift; bryterne er plassert bak høyre dør ved siden av JIB; hvis høy begrensning ikke lar seg nullstille må den høye begrensningen skiftes ut
“E-18”

“E-18-B”

“E-18-C”

Venstre nivåsensor åpen

Høyre nivåsensor åpen

Begge nivåsensorer åpne

Slå av bryteren (OFF), slå den på igjen (ON); hvis displayet fortsatt indikerer en sviktende sensor, sjekk koblingene ved kontrollkretskortet; sjekk sensoren og skift den ut hvis nødvendig.
“E-21” Lav gjenoppretting av varmen Få en godkjent servicetekniker til å etterse at frityren har riktig spenning. Etterse også kontaktorer, varmeelementer. Løse eller brente wirer bør også etterses.
“E-22” Varmefeil – Ingen varme Sjekk strømledningen og få varmekretsløpet sjekket
“E-31” Elementene er oppe Legg elementene ned i fatet igjen
“E-41”, “E-46” Programmeringsfeil Slå av bryteren (OFF), slå den på igjen (ON); hvis displayet viser en av disse feilkodene, initialiser kontrollene på nytt; hvis feilkoden vedvarer, skift ut kontrollkretskortet
“E-47” Analog omformer databrikke eller 12-volt strømtilførselssvikt Slå av bryteren (OFF), slå den på igjen (ON); hvis “E-47” vedvarer skift ut I/O- eller PC-kretskortet
“E-48” Inndata systemfeil Slå av bryteren (OFF), slå den på igjen (ON); hvis “E-48” vedvarer skift ut PC-kretskortet
“E-54C” Feil inndata temperatur Slå av bryteren (OFF), slå den på igjen (ON); hvis “E-54C” vedvarer skift ut PC-kretskortet
“E-60” AIF PC-kortet kommuniserer ikke med kontroll PC-kortet Slå av bryteren (OFF), slå den på igjen (ON); hvis “E-60” vedvarer, etterse den 1,5 amp sikringen på AIF PC-kretskortet. Etterse forbindelsen mellom PC-kortene; skift ut AIF PC-kortet eller kontroll-PC-kortet hvis nødvendig.
“E-70C” Drensventilens krysskoplingstråd mangler eller frakoblet Etterse krysskoplingstråden på PC-kretskortet ved drensbryterens forriglingsposisjon.
“E-82A” Velgerventil ikke detektert Sjekk ledningsnettet mellom velgerventil og AIF-kretskort
“E-82B” Velgerventil sviktet Sjekk “Hjemme”-bryteren på velgerventilen
“E-82C” Velgerventil sviktet Få ledningsnettet sjekket mellom “Hjem”- og ”Posisjon”-bryterne og velgerventilen; få velgerventilens motor sjekket; få drivkjeden sjekket
“E-93A” 24 V likestrøm utkoplet Få motorer for tappeventiler og velgerventil sjekket