“E-70C”

Drensventilens krysskoplingstråd mangler eller frakoblet

Henny Penny Logo

LVE 200

Etterse krysskoplingstråden på PC-kretskortet ved drensbryterens forriglingsposisjon.