“E-6B”

Temperatursonde kortsluttet

Henny Penny Logo

LVE 200

 Slå av bryteren (OFF), slå den på igjen (ON); hvis displayet viser “E-6B” bør temperatursonden sjekkes