“E-6A”

Temperatursonden åpen

Henny Penny Logo

LVE 200

 

 Slå av bryteren (OFF), slå den på igjen (ON); hvis displayet viser “E-5” bør varmekretsløpene og temperatursonden sjekkes