“E-60”

AIF PC-kortet kommuniserer ikke med kontroll PC-kortet

Henny Penny Logo

LVE 200

Slå av bryteren (OFF), slå den på igjen (ON); hvis “E-60” vedvarer, etterse den 1,5 amp sikringen på AIF PC-kretskortet. Etterse forbindelsen mellom PC-kortene; skift ut AIF PC-kortet eller kontroll-PC-kortet hvis nødvendig.