“E-54C”

Feil inndata temperatur

Henny Penny Logo

LVE 200

Slå av bryteren (OFF), slå den på igjen (ON); hvis “E-54C” vedvarer skift ut PC-kretskortet