“E-5”

Oljen er overopphetet

Henny Penny Logo

LVE 200

 Slå av bryteren (OFF), slå den på igjen (ON); hvis displayet viser “E-5” bør varmekretsløpene og temperatursonden sjekkes