“E-48”

Inndata systemfeil

Henny Penny Logo

LVE 200

Slå av bryteren (OFF), slå den på igjen (ON); hvis “E-48” vedvarer skift ut PC-kretskortet