“E-47”

Analog omformer databrikke eller 12-volt strømtilførselssvikt

Henny Penny Logo

LVE 200

Slå av bryteren (OFF), slå den på igjen (ON); hvis “E-47” vedvarer skift ut I/O- eller PC-kretskortet