“E-4”

Kontrollkortet er overopphetet

Henny Penny Logo

LVE 200

 Slå av bryteren (OFF), slå den på igjen (ON); hvis displayet viser “E-4” er kontrollkretskortet for varmt; sjekk sjalusispjeldene på hver side av enheten for blokkering